Výber sedla

Ako si vybrať správne sedlo

Najväčší vplyv pre výber sedla má fyzická stavba panvovej kosti spolu s morfológiou a usporiadaním svalov v urogenitálnej oblasti. Interakcia medzi týmito fyzickými štruktúrami definuje systém, ktorý je jedinečný a špecifický pre každého jednotlivca (dokonca ani dvojičky nie sú 100% identické).

Aj veda potvrdzuje, čo zo skúseností už dávno vieme, a to že nie je žiadna možnosť identifikovania vhodného sedla len na základe meraní a nakoniec je vždy potrebná skúšobná jazda.

 

Postup pri výbere

Selle SMP odporúča tri rôzne kroky pre určenie najvhodnejšieho modelu pre každého cyklistu

  1. Vyberte si úroveň výstelky: Tvrdé alebo vystlané?
  2. Výber modelov vhodných pre vašu veľkosť
  3. Odskúšajte na testovacej jazde

Počas prvých dvoch krokov použite nasledujúcu tabuľku:                                                                                                                      

Výber úrovne výstelky: Tvrdé alebo vystlané?

Podľa typu jazdca

Jazda na rovných cestách s kvalitným povrchom vedie cyklistu k neustálemu sedeniu v sedle a prevláda tak námaha z dlhodobej kompresie. Naopak, jazda na horskom bicykli na hrboľatom a zvlnenom teréne, charakterizovaná častými šprintami a technickými zjazdmi vedie k častým tvrdým nárazom a kratšou dobou sedenia v sedle.
Vo všeobecnosti Selle SMP odporúča vystlané modely pre off-road cyklistiku(napr. dirt bike, cross country, freeride, downhill, all mountain a pod.), pretože výstelka lepšie absorbuje nerovnosti terénu, čím tak lepšie chráni cyklistu pred rizikom poranení.
Napriek tomu má každý cyklista svoje vlastné špecifické preferencie, na ktoré by sa malo tiež prihliadať.
Prvý stĺpec v tabuľke výberu zahŕňa 5 kategórií, v závislosti od úrovne výstelky a použitej technológie. Ak sú preferované sedlá bez výstelky, tak vhodné kategórie sú CARBON a NO PADDING, ktorých modely disponujú najvyššou úrovňou tvrdosti.
Pre preferenciu mäkších a pohodlnejších sediel sú vhodné kategórie MINIMUM PADDING, STANDARD PADDING a HIGH PADDING, v závislosti od úrovne výstelky, ktorú jazdec preferuje.
Selle SMP zaručuje kompletnú rozsha ponuky vystlaných modelov, ktoré splnia požiadavky všetkých druhov jazdcov.

Výber modelov vhodných pre vašu veľkosť

Antropologické štatistické výskumy umožnili SELLE SMP identifikovať kategórie paniev podľa šírky, a tým tak podľa veľkosti nohavíc, ktoré zoskupujú morfologické variability rôznych štruktúr. Tieto kategórie ale treba brať opatrne s možnými výnimkami, pretože presnosť je limitovaná a štatisticky presná len v 75% prípadoch.
Vybraním stĺpca, ktorý odpovedá veľkosti vašich nohavíc a predtým vybranou úrovňou výstelky je možné určiť model – alebo modely – ktoré odporúčame otestovať ako prvé.
Všetky modely sú úplne vhodné pre mužov aj ženy.
Ako doplnková informácia, ktorá ale nie je potrebná počas štandardného procesu výberu je v poslednom stĺpci tabuľky uvedená šírka sedla každého modelu (v mm), čím je poskytnutá presná informácia o veľkosti aj pre odborníkov.

Skúšobná jazda

Skúšobná jazda je posledný a najdôležitejší krok pri výbere sedla.
Kvôli našej jedinečnej telesnej stavbe dokáže iba pocit cyklistu pri priamom kontakte so sedlom rozhodnúť o najvhodnejšom modele, ktorý najlepšie sedí našim charakteristikám a preferenciám.
Aby bola skúšobná jazda úspešná, musíte skúsiť sedlo dvakrát s dodatočnými nastaveniami, a pozorne nasledovať inštrukcie dodané v príručke k sedlu. Vzdialenosť riadítok a sklon sedla sú obzvlášť dôležité.
Ako už bolo spomenuté, tabuľka platí v 75% prípadoch, ale vykonané výskumy zistili, že u 25% cyklistov je fyzická stavba panvových kostí a urogenitálneho systému mimo štandardu.
Tieto situácie sa musia zvážiť prípad za prípadom a len pomoc priamej skúsenosti cyklistu môže viesť k najlepšiemu riešeniu.